Nieuws.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Doordat de WBTR is gewijzigd is het noodzakelijk dat wij onze Statuten en het Huishoudelijk regelement gaan aanpassen. Hieronder vindt je de aangepaste Statuten en het aangepaste Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement (de wijzigingen zijn geel gearceerd)

Statuten (de wijzigingen zijn geel gearceerd)

Voor het wijzigen van het Huishoudelijk Regelement en de Statuten heeft het bestuur de goedkeuring van de leden nodig. Volgens de oude statuten moet dit tijdens een ledenvergadering waar minimaal twee/ derde van alle leden aanwezig is en moet minimaal twee/ derde van deze leden goedkeuring geven. Omdat het ons niet lukt om twee/ derde van alle leden bij elkaar te krijgen tijdens de ledenvergadering gaan we dit via digitale goedkeuring regelen. Dit is ook één van de wijzigingen in de statuten. Via onderstaand formulier geef je goedkeuring voor het wijzigen van het Huishoudelijk regelement en voor het wijzigen van de Statuten zoals op deze pagina zijn weergegeven.